Solkjelle

Solkjelle
Följ oss :
Garantier

Solceller

Alla paneler har idag en effektgaranti där tillverkaren garanterar att panelen inte tappar mer än 15-20% av sin ursprungliga effekt under 25-30 år lite beroende på fabrikat.
Sedan finns tillverkargarantier på själva produkten och det varierar som regel mellan 10-20 år, man ser i databladet för respektive panel vad som gäller.

Solkjelle
Solkjelle
Garantier

Växelriktare

Normala garantier för växelriktare är 5-12 år och på vissa kan man köpa till förlängd garanti, fråga oss mer om detta är intressant!

Garantier

Montage

På fast installation lämnar vi 10 års garanti på själva montaget, likaså på fästmaterialet såsom krokar skenor och klämmor.

Alla garantier gäller under normala förhållanden och kan inte åberopas om det förekommit extrema händelser.

Solkjelle

Kontakta oss

Nå oss igenom

Komma i kontakt