Grön teknik


Regeringen har avsatt medel för investeringar till solcellsanläggningar och laddboxar. Stödet är på hela investeringen på solcellssystem och utgår med 14.55 % till privatpersoner.
På laddboxar och batterier är det hela 48.5% på totalkostnaden.
Max 50 000 kr kan utnyttjas per person och år och du måste ha betalt motsvarande belopp i skatt för att få avdraget.