Regeringen har avsatt medel för investeringar till solcellsanläggningar, stödet är på hela investeringen och utgår med 20% till privatpersoner och företag.  Se pressmeddelande: Regeringen

Stödet är i  nuläget tidsbegränsat och söktrycket är stort så vänta inte för länge… vi vet inte om stödet förnyas efter 2020 men det återstår att se.

Vi tänker så här: bättre att ansöka nu och sedan tacka nej till stödet om man ångrat sig och inte tänker montera solceller än att missa stödet helt genom att vänta för länge… Vi hjälper dig med ansökan och tar 500 kr för det, de pengarna får du tillgodo om du sedan beställer en anläggning utav oss.
Beskedet om utbetalning dröjer 1-2 år så det är få som väntar på det innan man börjar bygga sin anläggning. För att vi ska kunna ansöka behöver vi lite uppgifter från dig som t.ex. årsförbrukning, huvudsäkringens storlek, taklutning och takyta. Det mesta löser sig med titt på din elfaktura. Uppgifterna kan du sedan enkelt  maila till oss: solkjelle@gmail.com , glöm inte bifoga adress och telefonnummer till dig själv!

Då du som privatperson beställer en anläggning utav oss kan vi istället för investeringsstöd ansöka om ROT-avdrag vilket isåfall görs med 9 % på totalbeloppet. Då du inte kan få både ROT och investeringsstöd tillsammans kommer du att behöva betala tillbaka ROT-avdraget innan investeringsstödet kan betalas ut.