Regeringen har avsatt medel för investeringar till solcellsanläggningar, stödet är på hela investeringen och utgår med 20% till företag. 
För privatpersoner införs det ett sol-rot avdrag 1/1 2021 vilket är på 15% , detta  är positivt då du får del av stödet direkt.
Ett andra stöd gäller med hela 50% på installation av batterilager och ladd-infrastruktur för elfordon. Max 50 000 kr kan utnyttjas per person totalt för båda stöden per år om vi uppfattat det rätt.