Solkjelle

Solkjelle
Följ oss :
Solkjelle

Solcellsstöd

Regeringen har avsatt medel för investeringar till solcellsanläggningar och stödet är på hela investeringen, både arbete och material och utgår från 1/1-2023 med 19.4%.
På laddboxar till elbil samt batterier för att lagra egenproducerad el är bidraget på hela 48.5% av totalkostnaden.

Max 50 000 kr kan utnyttjas per person och år och du måste ha betalat motsvarande belopp i skatt för att få avdraget. Det går bra att kombinera med rot och rut där du också kan få max 50 000 kr per år.

Summan av rot, rut och grön teknik är alltså 100 000 kr per person och år.

Solkjelle

Kontakta oss

Nå oss igenom

Komma i kontakt